Butan

Butan
Nazewnictwo
Nomenklatura systematyczna (IUPAC)
butan
Inne nazwy i oznaczenia
n-butan
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C4H10

Inne wzory

CH
3
CH
2
CH
2
CH
3
CH
3
(CH
2
)
2
CH
3

Masa molowa

58,12 g/mol

Wygląd

bezbarwny gaz[1], prawie bezwonny[2]

Identyfikacja
Numer CAS

106-97-8

PubChem

7843

SMILES
CCCC
InChI
InChI=1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
IJDNQMDRQITEOD-UHFFFAOYSA-N
Właściwości
Gęstość
0,0027091 g/cm³ (0 °C, 1013 hPa)[2]; gaz
0,6011 g/cm³ (w punkcie wrzenia)[2]; ciecz
Rozpuszczalnośćwodzie
słabo rozpuszczalny: 61,2 mg/l[3]
w innych rozpuszczalnikach
bardzo dobrze w etanolu, eterze i chloroformie[1]
Temperatura topnienia

−138,29 °C[2]

Temperatura wrzenia

−0,5 °C[1][2][3]

Punkt potrójny

−138,3 °C[2]; 0,7 Pa[2]

Punkt krytyczny

152,0 °C[2]; 3,796 MPa[2]; 0,228 g/cm³[2]

logP

2,89[2][3]

Współczynnik załamania

1,3326 (589 nm, 20 °C)[1]

Prężność pary

2,081 bar (20 °C)[2]
2,8 bar (30 °C)[2]
4,9 bar (50 °C)[2]

Niebezpieczeństwa
Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2015-10-07]
Globalnie zharmonizowany system
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
Na podstawie Rozporządzenia CLP, zał. VI[4]
Płomień Butla gazowa
Niebezpieczeństwo
Zwroty H

H220, H280[6]

Zwroty P

P210, P410+P403[6]

Europejskie oznakowanie substancji
oznakowanie ma znaczenie wyłącznie historyczne
Na podstawie Rozporządzenia CLP, zał. VI[4]
Skrajnie łatwopalny
Skrajnie
łatwopalny
(F+)
Zwroty R

R12

Zwroty S

S2, S9, S16

NFPA 704
Na podstawie
podanego źródła[5]
4
1
0
 
Temperatura zapłonu

−60 °C[2][7]

Temperatura samozapłonu

287 °C[7]
365 °C[2]

Granice wybuchowości

1,4–9,4%[2]
1,8–8,4%[5]

Numer RTECS

EJ4200000

Stężenie śmiertelne

LC50 658 g/m³ (szczur, 4 h)[3]

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Multimedia w Wikimedia Commons
Hasło w Wikisłowniku

Butan, C
4
H
10
organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów nasyconych, czwarty homolog w szeregu homologicznym alkanów. Jego izomerem jest izobutan.

Zastosowanie

Właściwości

Butan jest nierozpuszczalny w wodzie, a rozpuszczalny w etanolu i eterze dietylowym. Występuje w ropie naftowej. Po spaleniu całkowitym kilograma tego węglowodoru powstaje ok. 1,5 kg wody i ok. 3 kg dwutlenku węgla:

2C
4
H
10
+ 13O
2
→ 8CO
2
+ 10 H
2
O

Wpływ na organizm człowieka

Butan po inhalacji dostaje się do krwiobiegu i w ciągu kilku sekund wywołuje odurzenie, dlatego jest często stosowaną substancją odurzającą[8]. W tym celu wykorzystywane jest najczęściej paliwo do zapalniczek. W takiej formie był np. najczęściej nadużywaną substancją lotną w Wielkiej Brytanii w latach 1971–2004 (>38%), a w 2004 r. był przyczyną 52% zgonów związanych z wdychaniem substancji lotnych[9]. Wdychanie butanu może powodować euforię, senność, utratę przytomności, asfiksję, zaburzenia rytmu serca, wahania ciśnienia krwi i chwilową utratę pamięci, w przypadku nadużywania bezpośrednio z pojemnika pod wysokim ciśnieniem, a także może prowadzić do śmierci w wyniku uduszenia i migotania komór[8].

Zobacz też

Przypisy

 1. a b c d Haynes 2014 ↓, s. 3-76.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q Butane, [w:] GESTIS-Stoffdatenbank [online], Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, ZVG: 10030 [dostęp 2015-10-07]  (niem. • ang.).
 3. a b c d Butane, [w:] ChemIDplus [online], United States National Library of Medicine [dostęp 2015-10-07]  (ang.).
 4. a b Butan (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-10-07].
 5. a b Butane, międzynarodowa karta bezpieczeństwa chemicznego, Międzynarodowa Organizacja Pracy [dostęp 2015-10-07]  (pol. • ang.).
 6. a b Butan (nr 494402) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2015-10-07]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 7. a b Haynes 2014 ↓, s. 16-22.
 8. a b Neurotoxic Effects from Butane Gas, thcfarmer.com, 19 grudnia 2009 [dostęp 2023-01-26]  (ang.).
 9. M.E.M.E. Field-Smith M.E.M.E. i inni, Trends in death Associated with Abuse of Volatile Substances 1971–2004. Report 19, St George's, University of London, Division of Community Health Sciences, lipiec 2006, ISBN 978-1-8981-8326-6 [zarchiwizowane 2007-03-27]  (ang.).

Bibliografia

 • CRC Handbook of Chemistry and Physics, William M.W.M. Haynes (red.), wyd. 95, Boca Raton: CRC Press, 2014, ISBN 978-1-4822-0867-2  (ang.).
 • p
 • d
 • e
Niższe alkany (C1–C10)
Wyższe alkany (>C10)
Kontrola autorytatywna (związek chemiczny):
 • LCCN: sh85018352
 • GND: 4435182-3
 • NDL: 00575421
 • BnF: 11944370n
 • BNCF: 31119
 • NKC: ph119045
 • J9U: 987007293392505171
Encyklopedia internetowa: