Chlorowodór

Chlorowodór
Nazewnictwo
Nomenklatura systematyczna (IUPAC)
konst.

chlorek wodoru

podst.

chloran

addyt.

chlorydowodór

Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

HCl

Masa molowa

36,46 g/mol

Wygląd

bezbarwny gaz o duszącym zapachu[1]

Identyfikacja
Numer CAS

7647-01-0

PubChem

313

InChI
InChI=1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Właściwości
Gęstość
0,001490 g/cm³[4]; gaz
Rozpuszczalnośćwodzie
770 g/l (20 °C)[2]
w innych rozpuszczalnikach
dobrze rozpuszczalny w rozpuszczalnikach polarnych, słabiej w niepolarnych[2]
Temperatura topnienia

−114,17 °C[4]

Temperatura wrzenia

−85 °C[4]

Punkt krytyczny

51,6 °C[5]; 8,31 MPa[4]

Kwasowość (pKa)

−6,2[3]

Budowa
Moment dipolowy

1,1086 ± 0,0003 D[6]

Niebezpieczeństwa
Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2020-01-02]
Globalnie zharmonizowany system
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
Na podstawie Rozporządzenia CLP, zał. VI[7]
Butla gazowa Czaszka i skrzyżowane piszczele Działanie żrące
Niebezpieczeństwo
Zwroty H

H280, H314, H331[8]

Zwroty P

P260, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340+P311, P305+P351+P338[8]

NFPA 704
Na podstawie
podanego źródła[9]
0
2
0
 
Temperatura zapłonu

niepalny[1]

Numer RTECS

MW4025000

Dawka śmiertelna

LD50 40,142 mg/kg (mysz, dootrzewnowo)

Podobne związki
Inne aniony

fluorowodór, bromowodór, jodowodór, cyjanowodór

Inne kationy

chlorek sodu

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Multimedia w Wikimedia Commons

Chlorowodór, HCl – nieorganiczny związek chemiczny, połączenie chloru i wodoru. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, tworząc kwas solny (kwas chlorowodorowy) z wydzieleniem dużej ilości ciepła[1].

Naturalnie występuje w gazach wulkanicznych[potrzebny przypis].

Otrzymywanie

Otrzymywany jest w wyniku działania kwasu siarkowego na chlorek sodu[1] (reakcja przebiega w dwóch etapach)[10]:

 • pierwszy zachodzi w temperaturze pokojowej:
  H
  2
  SO
  4
  + NaCl → HCl + NaHSO
  4
 • drugi zaś wymaga podgrzania do 800 °C:
  NaCl + NaHSO
  4
  → HCl + Na
  2
  SO
  4
Spalanie wodoru w chlorze

Synteza chlorowodoru może być zintegrowana z innymi procesami chemicznymi, np. chlorowaniem węglowodorów[1]. Źródłem szczególnie czystego chlorowodoru jest synteza z pierwiastków. Gazy do tej reakcji uzyskuje się podczas produkcji wodorotlenku sodu przez elektrolizę wodnego roztworu chlorku sodu. Wodór jest następnie spalany w chlorze z wykorzystaniem palników kwarcowych[11]:

H
2
+ Cl
2
→ 2HCl

Właściwości

Właściwości fizyczne

W warunkach normalnych chlorowodór jest gazem, 1,27 raza cięższym od powietrza. Ciekły chlorowodór nie przewodzi prądu elektrycznego.

Rozpuszcza się bardzo dobrze w wodzie (770 g/l w 20 °C) i eterze dietylowym (220 g/l w 20 °C), w którym tworzy się [Et
2
OH]+
Cl
, a także w innych rozpuszczalnikach organicznych, np. benzenie (13,7 g/l w 25 °C). W rozpuszczalnikach mało polarnych nie ulega dysocjacji[2]. Roztwór chlorowodoru w acetonie i eterach ma jaskrawe żółte zabarwienie[potrzebny przypis].

Właściwości chemiczne

Suchy chlorowodór jest dużo mniej aktywny chemicznie, niż jego wodny roztwór, kwas solny. Nie reaguje z fosforem, siarką, węglem, żelazem, niklem oraz chromem; reaguje zaś z litowcami (metalami alkalicznymi), np.: litem, sodem, potasem[1]. W podwyższonej temperaturze reaguje także z innymi metalami[2].

Ciekły chlorowodór nie dysocjuje i jest mało reaktywny. Jako jeden z nielicznych chlorków metali, rozpuszcza się w nim chlorek cyny(IV) (bez dysocjacji)[2].

Zastosowanie

W przemyśle używany jest do produkcji kwasu solnego i niektórych syntez np. chlorku winylu z etynu[1].

Przypisy

 1. a b c d e f g Podręczny słownik chemiczny, RomualdR. Hassa (red.), JanuszJ. Mrzigod (red.), JanuszJ. Nowakowski (red.), Katowice: Videograf II, 2004, s. 74, ISBN 83-7183-240-0 .
 2. a b c d e Philip JohnP.J. Durrant Philip JohnP.J., BrylB. Durrant BrylB., Zarys współczesnej chemii nieorganicznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965, s. 1046–1047 .
 3. Robert AnthonyR.A. Robinson Robert AnthonyR.A., Roger G.R.G. Bates Roger G.R.G., Dissociation constant of hydrochloric acid from partial vapor pressures over hydrogen chloride-lithium chloride solutions, „Anal. Chem.”, 43 (7), 1971, s. 969–970, DOI: 10.1021/ac60302a030 .
 4. a b c d Lide 2009 ↓, s. 4-67.
 5. Lide 2009 ↓, s. 6-52.
 6. Lide 2009 ↓, s. 9-51.
 7. Chlorowodór (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2020-01-02].
 8. a b Chlorowodór (nr 26614) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2020-01-02]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 9. Chlorowodór (nr 26614) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2015-03-28]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 10. StanisławS. Tołłoczko StanisławS., WiktorW. Kemula WiktorW., Chemia nieorganiczna z zasadami chemii ogólnej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954, s. 176 .
 11. WłodzimierzW. Trzebiatowski WłodzimierzW., Chemia nieorganiczna, wyd. 8, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978, s. 155 .

Bibliografia

 • David R.D.R. Lide David R.D.R. (red.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, ISBN 978-1-4200-9084-0  (ang.).
 • p
 • d
 • e
1. Litowców
2. Berylowców
 • BeCl
  2
 • MgCl
  2
 • CaCl
  2
 • SrCl
  2
 • BaCl
  2
 • RaCl
  2
3. Skandowców
 • ScCl
  3
 • YCl
  3
 • LaCl
  3
 • AcCl
  3
4. Tytanowców
 • TiCl
  2
 • TiCl
  3
 • TiCl
  4
 • ZrCl
  2
 • ZrCl
  3
 • ZrCl
  4
 • ZrOCl
  2
 • HfCl
  4
 • HfOCl
  2
5. Wanadowców
 • VCl
  2
 • VCl
  3
 • VCl
  4
 • VOCl
 • VOCl
  2
 • VOCl
  3
 • NbCl
  3
 • NbCl
  5
 • NbOCl
  3
 • TaCl
  5
6. Chromowców
 • CrCl
  2
 • CrCl
  3
 • MoCl
  2
  (Mo
  3
  Cl
  6
  )
 • MoCl
  3
 • MoCl
  4
 • MoCl
  5
 • WCl
  2
 • WCl
  4
 • WCl
  5
 • WCl
  6
7. Manganowców
 • MnCl
  2
 • MnCl
  3
 • TcCl
  3
 • ReCl
  3
 • ReCl
  5
8. Żelazowców
 • FeCl
  2
 • FeCl
  3
  (Fe
  2
  Cl
  6
  )
 • Fe
  2
  Cl
  5
 • RuCl
  3
 • RuCl
  4
 • OsCl
  2
 • OsCl
  3
 • OsCl
  4
9. Kobaltowców
 • CoCl
  2
 • CoCl
  3
 • RhCl
  3
 • IrCl
  2
 • IrCl
  3
 • IrCl
  4
10. Niklowców
 • NiCl
  2
 • PdCl
  2
 • PtCl
  2
 • PtCl
  3
 • PtCl
  4
11. Miedziowców
 • CuCl (Cu
  2
  Cl
  2
  )
 • CuCl
  2
 • Cu(OH)Cl
 • AgCl
 • AuCl
 • AuCl
  3
  (Au
  2
  Cl
  6
  )
12. Cynkowców
 • ZnCl
  2
 • Zn(OH)Cl
  2
 • CdCl
  2
 • Cd(OH)Cl
  2
 • Hg
  2
  Cl
  2
 • HgCl
  2
13. Borowców
 • BCl
  3
 • AlCl
  3
 • GaCl
  2
 • GaCl
  3
 • InCl
 • InCl
  2
 • InCl
  3
 • TlCl
 • TlCl
  3
14. Węglowców
 • CCl
  4
 • SiCl
  4
 • GeCl
  2
 • GeCl
  4
 • GeOCl
  2
 • SnCl
  2
 • SnCl
  4
 • Sn
  2
  OCl
  2
 • SnOCl
  2
 • PbCl
  2
 • Pb(OH)Cl
 • PbCl
  4
15. Azotowców
 • NCl
  3
 • NH
  4
  Cl
 • NOCl
 • PCl
  2
 • PCl
  3
 • POCl
  3
 • PCl
  5
 • AsCl
  3
 • AsCl
  5
 • SbCl
  3
 • SbCl
  5
 • BiCl
  3
 • BiCl
  2
 • BiOCl
16. Tlenowców
 • S
  2
  Cl
  2
 • SCl
  2
 • SCl
  4
 • SOCl
  2
 • SO
  2
  Cl
  2
 • Se
  2
  Cl
  2
 • SeCl
  4
 • SeO
  2
  Cl
  2
 • TeCl
  2
 • TeCl
  4
 • PoCl
  2
 • PoCl
  4
17. Fluorowców
 • p
 • d
 • e
Kwasy beztlenowe
i ich analogi
kwasy tlenowcowodorowe
 • H
  2
  S
  aq
 • H
  2
  Se
  aq
 • H
  2
  Te
  aq
 • H
  2
  Po
  aq
kwasy halogenowodorowe
 • HF
  aq
 • HCl
  aq
 • HBr
  aq
 • HI
  aq
 • HAt
  aq
kwasy pseudohalogenowodorowe
Inne
 • HAuCl
  4
 • HAuBr
  4
 • HBF
  4
 • H
  2
  PtCl
  6
 • H
  2
  SiF
  6
 • HPF
  6
 • HSbF
  6
 • HAsF
  6
Kwasy tlenowe
grupa 6
 • H
  2
  CrO
  4
  /H
  2
  Cr
  2
  O
  7
 • H
  2
  MoO
  4
 • H
  2
  WO
  4
grupa 7
 • HMnO
  4
 • HTcO
  4
 • HReO
  4
grupa 13
 • HBO
  2
 • H
  3
  BO
  3
grupa 14
 • H
  2
  CO
  3
 • H
  4
  SiO
  4
  /H
  2
  SiO
  3
grupa 15
 • HNO
  2
 • HNO
  3
 • HNO
  4
 • H
  3
  PO
  2
 • H
  3
  PO
  3
 • H
  3
  PO
  4
 • HPO
  3
 • H
  4
  P
  2
  O
  6
 • H
  4
  P
  2
  O
  7
 • H
  3
  AsO
  3
 • H
  3
  AsO
  4
grupa 16
 • H
  2
  S
  2
  O
  4
 • H
  2
  SO
  2
 • H
  2
  SO
  3
  HSHO3
 • H
  2
  S
  2
  O
  2
 • H
  2
  SO
  4
 • H
  2
  S
  2
  O
  7
 • H
  2
  SO
  5
 • H
  2
  S
  2
  O
  8
 • H
  2
  S
  2
  O
  3
 • H
  2
  S
  2
  O
  6
 • H
  2
  SeO
  3
 • H
  2
  SeO
  4
 • H
  2
  TeO
  3
 • H
  6
  TeO
  6
grupa 17
 • HClO
 • HClO
  2
 • HClO
  3
 • HClO
  4
 • HBrO
 • HBrO
  2
 • HBrO
  3
 • HBrO
  4
 • HIO
 • HIO
  2
 • HIO
  3
 • HIO
  4
pochodne
 • HSO
  3
  F
 • HSO
  3
  Cl
 • H
  2
  NSO
  3
  H
 • HNOSO
  4
 • H
  2
  CS
  3
 • H
  2
  PO
  3
  F
 • HPO
  2
  F
  2
 • Kategoria:Kwasy nieorganiczne
Kontrola autorytatywna (związek chemiczny):
 • LCCN: sh92002991
 • GND: 4147850-2
 • NDL: 00561990
 • NKC: ph516975
 • J9U: 987007558515305171
Encyklopedia internetowa: