Chrom

Ten artykuł od 2010-09 zawiera treści, przy których brakuje odnośników do źródeł.
Należy dodać przypisy do treści niemających odnośników do wiarygodnych źródeł.
(Dodanie listy źródeł bibliograficznych lub linków zewnętrznych nie jest wystarczające).
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu.
Chrom
wanad ← chrom → mangan


Cr

Mo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Cubic-body-centered.svg
24
Cr
Wygląd
srebrzystoszary
Chrom
Widmo emisyjne chromu
Widmo emisyjne chromu
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a.

chrom, Cr, 24
(łac. chromium)

Grupa, okres, blok

6 (VIB), 4, d

Stopień utlenienia

II, III, VI

Właściwości metaliczne

metal przejściowy

Właściwości tlenków

kwasowe, zasadowe lub amfoteryczne – w zależności od stopnia utlenienia

Masa atomowa

51,996 ± 0,001[3][a]

Stan skupienia

stały

Gęstość

7,14 g/cm³[1]

Temperatura topnienia

1857 °C[1]

Temperatura wrzenia

2572 °C[1]

Numer CAS

7440-47-3

PubChem

23976

Właściwości atomowe
Promień
atomowy
walencyjny


140 (166) pm
127 pm

Konfiguracja elektronowa

[Ar]3d54s1

Zapełnienie powłok

2, 8, 13, 1
(wizualizacja powłok)

Elektroujemność
• w skali Paulinga
• w skali Allreda


1,66
1,56

Potencjały jonizacyjne

I 652,9 kJ/mol
II 1590,6 kJ/mol
III 2987 kJ/mol

Właściwości fizyczne
Ciepło parowania

344,3 kJ/mol

Ciepło topnienia

16,9 kJ/mol

Ciśnienie pary nasyconej

990 Pa (2130 K)

Rezystywność

12,7 μΩ/cm (20 °C)[1]

Konduktywność

7,74×106 S/m

Ciepło właściwe

450 J/(kg·K)

Przewodność cieplna

93,7 W/(m·K)

Układ krystalograficzny

regularny przestrzennie centrowany

Twardość
• w skali Mohsa


8,5

Prędkość dźwięku

5940 m/s (293,15 K)

Objętość molowa

7,23×10−6 m³/mol

Najbardziej stabilne izotopy
izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r.
50Cr 4,35% 1,8×1017 roku w.e. 50V
51Cr {syn.} 27,7025 dni w.e. 0,735 51V
52Cr 83,789% stabilny izotop z 28 neutronami
53Cr 9,501% stabilny izotop z 29 neutronami
54Cr 2,385% stabilny izotop z 30 neutronami
Niebezpieczeństwa
Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2016-07-12]
Globalnie zharmonizowany system
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
Substancja nie jest klasyfikowana jako
niebezpieczna według kryteriów GHS
(na podstawie podanej karty charakterystyki).
NFPA 704
Na podstawie
podanego źródła[2]
0
0
0
 
Numer RTECS

GB4200000

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)
Multimedia w Wikimedia Commons
Hasło w Wikisłowniku

Chrom (Cr, łac. chromium) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z bloku d układu okresowego. Ma 13 izotopów, od 45Cr do 57Cr, z czego trwałe są izotopy 50, 52, 53 i 54. Został odkryty w roku 1797 przez Louisa Nicolasa Vauqellina[4].

Nazwa

Nazwa wywodzi się od greckiego słowa „chroma” oznaczającego „kolor”[5]. Chrom na różnych stopniach utlenienia tworzy liczne związki, które mają różne barwy. Np. rubin to kryształ korundu z niewielką domieszką atomów chromu(III).

Występowanie

Występuje w skorupie ziemskiej w ilościach ok. 102 ppm, głównie w postaci minerałów chromitu i krokoitu.

Z punktu widzenia odżywiania najlepszym źródłem chromu są drożdże piekarskie, a także ryby i owoce morza, produkty pełnoziarniste[6], kolby kukurydzy, gotowana wołowina, jabłka oraz kasze.

Produkcja przemysłowa

Udział państw świata w produkcji chromu w 2002 roku
Żelazochrom
Chrom o czystości >99,999% = 5N+, oraz sześcian wykonany z chromu o czystości 99,96% = 3N6
Chrom wyprodukowany metodą aluminotermiczną
Światowy trend w produkcji chromu

Światowe wydobycie chromitu (FeCr2O4) wyniosło w roku 2002 ok. 13,5 mln ton. Wyprodukowano z niego ok. 6,1 mln ton chromu w postaci żelazochromu (stopu chromu i żelaza o średniej zawartości chromu 57%) i stali nierdzewnej (zawartość chromu ok. 17%). Najwięksi producenci żelazochromu w 2002 to (wartości szacunkowe, bez USA, które nie ujawniły danych): RPA (44%), Kazachstan (17%), Chiny (8%), Indie (6%), Zimbabwe (5%), Finlandia (5%) Rosja (4%), Brazylia (3%) i Szwecja (2%); reszta krajów wytworzyła ok. 6% światowej produkcji[7].

Dwa główne produkty wytwarzane z rudy chromu to żelazochrom i chrom metaliczny. Procesy ich produkcji różnią się znacząco. W celu otrzymania żelazochromu, chromit redukowany jest w piecu łukowym lub za pomocą aluminium (lub krzemu) w procesie aluminotermicznym[8]. W celu otrzymania czystego chromu, żelazo z rudy oddzielane jest w dwuetapowym procesie. W pierwszym etapie chromit ogrzewany jest w obecności powietrza z mieszaniną CaCO3 i Na2CO3, w wyniku czego chrom ulega utlenieniu do stopnia VI (chromiany, CrO2−4), podczas gdy żelazo tworzy nierozpuszczalny w wodzie Fe2O3. Chromiany wymywane są następnie z mieszaniny w podwyższonej temperaturze i przekształcany w dwuchromian (Cr2O2−7), za pomocą kwasu siarkowego[8]:

4 FeCr2O4 + 8 Na2CO3 + 7 O2 → 8 Na2CrO4 + 2 Fe2O3 + 8 CO2
2 Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O

Otrzymany dwuchromian może zostać zredukowany za pomocą węgla do Cr2O3, który redukowany jest dalej do chromu metalicznego metodą aluminotermiczną[8]:

Na2Cr2O7 + 2 C → Cr2O3 + Na2CO3 + CO
Cr2O3 + 2 Al → Al2O3 + 2 Cr

Właściwości

Chrom metaliczny jest srebrzystoszarym metalem (z błękitnym połyskiem w świetle); na powietrzu reaguje z tlenem, ulega pasywacji i powstaje tlenek chromu(III), który tworzy powłokę ochronną i zabezpiecza postępowaniu korozji na metalu. Z kwasami reaguje łatwiej niż molibden i wolfram. Roztwarza się w rozcieńczonym kwasie solnym i siarkowym (o ile nie jest szczególnie wysokiej czystości), natomiast w stężonym i rozcieńczonym kwasie azotowym oraz w wodzie królewskiej ulega pasywacji[9].

Zastosowania

Ze względu na swoje antykorozyjne właściwości, chrom jest stosowany jako zewnętrzna warstwa pokrywająca elementy stalowe, poprawiająca ich wygląd oraz chroniąca przed korozją. Warstwa taka spełnia swoje zadanie pod warunkiem, że jest szczelna i ciągła. W przypadku nieciągłości powłoki chromowej powstaje ogniwo korozyjne, gdzie stal pełni rolę utleniającej się anody.

Corrosion Cr-coated Fe polish labels.svg

Powłoki nakładane w celach dekoracyjnych są zazwyczaj cienkie (poniżej 1 μm). Osadza się je na podwarstwie miedzi i niklu. Powłoki nakładane w celach technicznych (np. dla polepszenia właściwości ciernych względem stali, poprawy odporności na ścieranie) mają zazwyczaj grubość 5 – 200 μm (niekiedy do 1 mm). Powłoki o grubości większej niż 25 μm charakteryzują się bardzo wysoką twardością – do ok. 1000 HV, są jednak kruche. Na przedmioty podlegające ścieraniu i pracujące w warunkach niedostatecznego smarowania (np. cylindry w silnikach spalinowych) nakłada się porowatą warstwę chromu. We wgłębieniach i porach warstwy zbiera się smar ułatwiający poślizg. Wytwarzanie warstw porowatych polega na dodatkowej obróbce anodowej chromowanego przedmiotu.

Chrom jest także składnikiem stali nierdzewnych (chromowych). Stal taka jest stosowana m.in. w armaturze łazienkowej lub w samochodach, ale także w produkcji samolotów, broni i pojazdów wojskowych.

Barwniki i pigmenty

Minerał krokoit (chromian ołowiu PbCrO4) znalazł zastosowanie jako żółty pigment wkrótce po jego odkryciu. Po opracowaniu metod syntezy, żółcień chromowa obok żółcieni kadmowej była najczęściej stosowanym pigmentem, co zawdzięczała jaskrawej barwie i odporności na fotodegradację. Używano ich m.in. do malowania szkolnych autobusów w USA oraz pojazdów pocztowych w Niemczech. Zastosowanie to jednak zostało ograniczone w trosce o środowisko. Zastępowane są barwnikami organicznymi, niezawierającymi metali ciężkich. Inne pigmenty oparte na chromie, to np. czerwień chromowa (zasadowy chromian ołowiu, PbCrO4·Pb(OH)2). Zieleń chromowa to mieszanina błękitu pruskiego i żółcieni chromowej, podczas gdy zieleń chromowa tlenkowa to tlenek chromu(III)[10].

Związki

Ważnym przemysłowo związkiem jest FeCr2O4 (FeO•Cr2O3), występujący jako minerał chromit.

Roztwory soli Cr(III) i Cr(VI) mają bardzo intensywne barwy (zieloną i pomarańczową), co jest wykorzystywane w fotochemii i technikach kolorymetrycznych.

Roztwór K2Cr2O7 w stężonym kwasie siarkowym (chromianka) ma silne właściwości utleniające i może służyć do mycia szkła laboratoryjnego.

Tlenek chromu(III) (zieleń chromowa) jest używany jako pigment.

Sole chromu(VI) są toksyczne i mają właściwości rakotwórcze.

Znaczenie biologiczne

Chrom jest obecny w centrach aktywnych wielu enzymów i jest niezbędnym do życia mikroelementem[11]. Wspomaga on funkcję insuliny, najpewniej wspomaga łączenie z jej receptorem lub zwiększa wpływ tego hormonu na katabolizm tłuszczów i cukrów[6]. Zachowanie jego prawidłowego stężenia we krwi zmniejsza apetyt oraz pozwala na lepszą kontrolę poziomu cholesterolu[11].

Niedobór tego pierwiastka (na III stopniu utlenienia) może mieć wpływ na rozwój cukrzycy u dorosłych oraz chorób układu krążenia.[potrzebny przypis]

Nawet niewielkie ilości chromu na VI stopniu utlenienia mają działanie szkodliwe dla zdrowia człowieka. W codziennym życiu kontakt z materiałami zawierającymi chrom, takimi jak skóry garbowane chromowo, środki wybielające, farby i lakiery zawierające chrom, może prowadzić do wystąpienia reakcji uczuleniowych. Chrom jest najczęstszą przyczyną zawodowego wyprysku kontaktowego. Większe stężenia chromu sześciowartościowego ma działanie toksyczne, mutagenne i kancerogenne. Chrom sześciowartościowy ma zdolność penetracji błon komórkowych i przedostawania się do wnętrza komórki, gdzie ulega redukcji do chromu trójwartościowego (który sam nie jest w stanie dostać się do wnętrza komórek), uwalniając przy tym elektrony, które uszkadzają błonę. Sam chrom trójwartościowy znajdujący się we wnętrzu komórki tworzy związki kompleksowe, między innymi z DNA uszkadzając go tym samym, co może prowadzić w rezultacie do powstania nowotworu.[potrzebny przypis]

Uwagi

 1. Podana wartość stanowi przybliżoną standardową względną masę atomową (ang. abridged standard atomic weight) publikowaną wraz ze standardową względną masą atomową, która wynosi 51,9961 ± 0,0006.

Przypisy

 1. a b c d Chromium (nr 374849) w katalogu produktów Sigma-Aldrich (Merck KGaA).
 2. Chromium (nr 266264) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2016-07-12]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 3. ThomasT. Prohaska ThomasT. i inni, Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report), „Pure and Applied Chemistry”, 94 (5), 2021, s. 573–600, DOI: 10.1515/pac-2019-0603  (ang.).
 4. Ignacy Eichstaedt: Księga pierwiastków. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973, s. 199. OCLC 839118859.
 5. Chrom.
 6. a b BrianB. Scharf BrianB. i inni, Molecular analysis of chromium and cobalt-related toxicity, „Scientific Reports”, 4, 2014, DOI: 10.1038/srep05729, ISSN 2045-2322, PMID: 25034144, PMCID: PMC4103093 [dostęp 2018-08-27] .
 7. John F Papp: Mineral Yearbook 2002: Chromium. United States Geological Survey. [dostęp 2010-11-07].
 8. a b c Chromite. W: John F Papp: Industrial Minerals & Rocks: Commodities, Markets, and Uses. Wyd. 7. SME, 2006. ISBN 978-0-87335-233-8. [dostęp 2010-11-07].
 9. N.N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemistry of the elements. Oxford; New York: Pergamon Press, 1984, s. 1170. ISBN 0-08-022057-6.
 10. Chrome yellow. W: Rutherford John Gettens: Painting Materials: A Short Encyclopaedia. Courier Dover Publications, 1966, s. 105–106. ISBN 978-0-486-21597-6.
 11. a b WojciechW. Roczniak WojciechW. i inni, Analysis of the Content of Chromium in Certain Parts of the Human Knee Joint, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, 15 (5), 2018, DOI: 10.3390/ijerph15051013, ISSN 1661-7827, PMID: 29772846, PMCID: PMC5982052 [dostęp 2018-08-27] .

Bibliografia

Zobacz kolekcję cytatów Chrom w Wikicytatach
 • Maria Głowacka: Powłoki i warstwy wierzchnie – wybrane zagadnienia (skrypt), Rozdział II: Powłoki elektrolityczne (galwaniczne)
p  d  e
Układ okresowy pierwiastków
1 2   3[i] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H   He
2 Li Be   B C N O F Ne
3 Na Mg   Al Si P S Cl Ar
4 K Ca   Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr   Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba   La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra   Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
8 Uue Ubn  
  Ubu Ubb Ubt Ubq Ubp Ubh Ubs ...[ii]  
Metale alkaliczne Metale ziem
alkalicznych
Lantanowce Aktynowce Metale przejściowe Metale Półmetale Niemetale Halogeny Gazy szlachetne Właściwości
nieznane
 1. Alternatywnie do skandowców zalicza się często nie lutet i lorens, lecz lantan, aktyn oraz hipotetyczny unbiun.
 2. Budowa 8. okresu jest przedmiotem badań teoretycznych i dokładne umiejscowienie pierwiastków tego okresu w ramach układu okresowego jest niepewne.

Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

 • p
 • d
 • e
V09: Radiofarmaceutyki diagnostyczne
V09A – Ośrodkowy układ nerwowy
V09AA – Związki znakowane technetem 99m
Tc
 • eksametazym
 • bicyzat
V09AB – Związki zawierające jod 123
I
 • jofetamina
 • jolopryd
 • joflupan
V09AX – Inne środki radiofarmaceutyczne
stosowane w diagnostyce OUN
 • pentetynian indu (111
  In
  )
 • kompleks indu 111
  In
  z 3β-karbometoksy-3β-(4-jodofenylo)-tropanem
V09B – Układ kostny
V09BA – Związki zawierające technet 99m
Tc
 • oksydronian technetu (99m
  Tc
  )
 • medronian technetu (99m
  Tc
  )
 • pirofosforan technetu (99m
  Tc
  )
 • butedronian technetu (99m
  Tc
  )
V09C – Układ moczowy
V09CA – Związki zawierające technet 99m
Tc
 • pentetynian technetu (99m
  Tc
  )
 • bursztynian technetu (99m
  Tc
  )
 • mertiatyd technetu (99m
  Tc
  )
 • gluceptan technetu (99m
  Tc
  )
 • glukonian technetu (99m
  Tc
  )
V09CX – Inne środki radiofarmaceutyczne
stosowane w diagnostyce układu moczowego
 • jodohipuran sodu (123
  I
  )
 • jodohipuran sodu (131
  I
  )
 • diatrizonian sodu (125
  I
  )
 • edetynian chromu (51
  Cr
  )
V09D – Wątroba i układ siateczkowo-śródbłonkowy
V09DA – Związki znakowane technetem 99m
Tc
 • dizofenina
 • etyfenina
 • lidofenina
 • mebrofenina
 • galtyfenina
V09DB – Cząstki i koloidy znakowane technetem 99m
Tc
V09DX – Inne środki radiofarmaceutyczne
stosowane w diagnostyce wątroby
i układu siateczkowo-śródbłonkowego
 • kwas tauroselcholowy znakowany selenem 75
  Se
V09E – Układ oddechowy
V09EA – Wziewne środki znakowane technetem 99m
Tc
V09EB – Preparaty do wstrzyknięć zawierające technet 99m
Tc
 • makrosalb
V09EX – Inne środki radiofarmaceutyczne
stosowane w diagnostyce układu oddechowego
 • krypton 81m
  Kr
 • ksenon 127
  Xe
 • ksenon 133
  Xe
V09F – Tarczyca
V09FX – Różne środki radiofarmaceutyczne
stosowane w diagnostyce tarczycy
V09G – Układ sercowo-naczyniowy
V09GA – Związki znakowane technetem 99m
Tc
V09GB – Związki znakowane jodem 125
I
V09GX – Inne środki radiofarmaceutyczne
stosowane w diagnostyce układu sercowo-naczyniowego
 • chlorek talu (201
  Tl
  )
 • imcyromab znakowany indem 111
  In
 • komórki znakowane chromianami (51
  Cr
  )
V09H – Wykrywanie stanów zapalnych i zakażeń
V09HA – Związki znakowane technetem 99m
Tc
V09HB – Związki zawierające ind 111
In
 • komórki znakowane tropolonianem lub oksynian indu (111
  In
  )
V09HX – Inne środki radiofarmaceutyczne
stosowane w celu wykrycia stanów zapalnych i zakażeń
 • cytrynian galu (67
  Ga
  )
V09I – Diagnostyka nowotworów
V09IA – Związki znakowane technetem 99m
Tc
 • DMSA
 • wotumumab
 • depreotyd
 • arcytumomab
V09IB – Związki znakowane indem 111
In
 • pentetreotyd
 • satumomab pendetylu
 • kapromab pendetylu
V09IX – Inne środki radiofarmaceutyczne
stosowane w diagnostyce nowotworów
V09X – Inne radiofarmaceutyczne
środki diagnostyczne
V09XA – Związki znakowane jodem 131
I
 • norcholesterol
 • jodocholesterol (131
  I
  )
 • albumina
V09XX – Różne diagnostyczne środki radiofarmaceutyczne
Kontrola autorytatywna (pierwiastek chemiczny):
 • LCCN: sh85025350
 • GND: 4147944-0
 • NDL: 00567040
 • BnF: 12104829h
 • BNCF: 22189
 • NKC: ph119207
 • J9U: 987007286324805171
Encyklopedia internetowa: