Kwas octowy

Kwas octowy

Kryształy zestalonego kwasu octowego (tzw. „lodowaty kwas octowy”)
Nazewnictwo
Nomenklatura systematyczna (IUPAC)
PIN

kwas octowy[1]

inne

kwas etanowy[1], kwas metanokarboksylowy

Inne nazwy i oznaczenia
farm.

łac. acidum aceticum glaciale[2]

Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

CH3COOH

Inne wzory

C2H4O2 AcOH

Masa molowa

60,05 g/mol

Wygląd

bezbarwna, łzawiąca, łatwo krzepnąca ciecz[3]

Identyfikacja
Numer CAS

64-19-7

PubChem

176

DrugBank

DB03166

SMILES
CC(=O)O
InChI
InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Właściwości
Gęstość
1,0446 g/cm³[4]; ciecz
Rozpuszczalnośćwodzie
mieszalny[4][5]
w innych rozpuszczalnikach
mieszalny z etanolem, eterem dietylowym, acetonem, benzenem[4], chlorkiem metylenu, glicerolem i olejkami eterycznymi[5], rozpuszczalny w chloroformie i disiarczku węgla[4]
Temperatura topnienia

17 °C[4][8]

Temperatura wrzenia

117,9 °C[4]

Punkt krytyczny

320 °C[9]; 5,79 MPa[9]; 0,351 g/cm³[9]

logP

−0,17[6]

Kwasowość (pKa)

4,756[7]

Współczynnik załamania

1,3720 (589 nm, 20 °C)[4]

Lepkość

1,056 mPa·s (25 °C)[10]
0,786 mPa·s (50 °C)[10]
0,599 mPa·s (75 °C)[10]
0,464 mPa·s (100 °C)[10]

Napięcie powierzchniowe

27,10 mN/m (25 °C)[11]
24,61 mN/m (50 °C)[11]
22,13 mN/m (75 °C)[11]

Prężność pary

10 kPa (55,9 °C)[12]
100 kPa (117,5 °C)[12]

Budowa
Moment dipolowy

1,70 D[13]

Niebezpieczeństwa
Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2016-07-28]
Globalnie zharmonizowany system
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
Na podstawie Rozporządzenia CLP, zał. VI[14]
Płomień Działanie żrące
Niebezpieczeństwo
Zwroty H

H226, H314

Zwroty P

P280, P305+P351+P338, P310[16]

Europejskie oznakowanie substancji
oznakowanie ma znaczenie wyłącznie historyczne
Na podstawie Rozporządzenia CLP, zał. VI[14]
Żrący
Żrący
(C)
Zwroty R

R10, R35

Zwroty S

S1/2, S23, S26, S45

NFPA 704
Na podstawie
podanego źródła[17]
2
3
0
 
Temperatura zapłonu

39 °C[15]

Temperatura samozapłonu

463 °C[15]

Granice wybuchowości

4,0–19,9%[15]

Numer RTECS

AF1225000

Dawka śmiertelna

LD50 3310 mg/kg (szczur, doustnie)[8]

Podobne związki
Podobne związki

kwas mrówkowy, kwas propionowy

Pochodne

acetamid, kwas acetylooctowy, kwas aminooctowy, kwas indolilooctowy

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Multimedia w Wikimedia Commons
Hasło w Wikisłowniku

Kwas octowy, CH
3
COOH
organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych.

Otrzymywanie

Kwas octowy otrzymywany jest przemysłowo przez karbonylowanie metanolu (proces Monsanto, Acetica i inne), bezpośrednie utlenianie butanu lub niskooktanowych benzyn oraz utlenianie aldehydu octowego (otrzymywanego z acetylenu[18]). Fermentacja octowa etanolu otrzymywanego z fermentacji alkoholowej cukrów jest źródłem spożywczego kwasu octowego (ocet, vinegar). Kwas octowy jest też produktem ubocznym suchej destylacji drewna[18]; izoluje się go z destylatu przez wytrącenie wapnem octanu wapnia (tzw. „szare wapno”), który następnie poddaje się reakcji z kwasem siarkowym i oddestylowuje kwas octowy[19].

Właściwości

 • Czysty kwas octowy jest bezbarwną, żrącą cieczą.
 • Mieszalny z wodą. Przy mieszaniu z wodą ulega kontrakcji objętości.
 • 100% kwas octowy jest bardzo higroskopijny (pochłania wilgoć z powietrza), zaś proces rozpuszczania się w nim wody ma charakter silnie endotermiczny. Powoduje to, że po otwarciu butelki z takim kwasem w wilgotnym pomieszczeniu zaczyna on pochłaniać wilgoć z powietrza, co skutkuje jego zauważalnym ochłodzeniem i szronieniem się ścianek butelki. W skrajnych przypadkach, jeśli w pomieszczeniu jest bardzo wilgotno, a otwór butelki jest szeroki, czysty kwas octowy może zestalić się po otwarciu.
 • Ze względu na tworzenie kryształów w temp. poniżej 16 °C, które wyglądem przypominają lód, czysty kwas octowy nazywany jest kwasem octowym lodowatym[18].
 • Kwas o stężeniu 70–80% nosi nazwę „esencji octowej”[19].
Wiązanie wodorowe między dwiema cząsteczkami kwasu octowego
 • Stosunkowo wysoka temperatura wrzenia, a także efekty endotermiczne przy rozcieńczaniu wynikają z silnych wiązań wodorowych występujących między cząsteczkami kwasu.
 • Wiązania wodorowe tworzone przez kwas octowy są na tyle silne, że obserwowano ich występowanie także w fazie gazowej.
Dysocjacja kwasu octowego

Kwas octowy powstaje m.in. w wyniku utleniania etanolu lub aldehydu octowego, a także podczas reakcji (np. hydrolizy) estrów kwasu octowego, bezwodnika octowego lub chlorku acetylu.

Z metalami tworzy sole, a z alkoholami i fenolamiestry; obie te grupy związków nazywane są octanami.

Zastosowanie

Synteza organiczna, do produkcji sztucznego jedwabiu, leków (aspiryna), niepalnej taśmy filmowej i esencji octowej, kwasu chlorooctowego, octanów, karboksymetylocelulozy, octanu celulozy, w technice grzewczej do usuwania kamienia kotłowego, w postaci kilkuprocentowego roztworu (produkt fermentacji octowej) jako ocet spożywczy do konserwacji żywności, jako składnik roztworów buforowych i wiele innych. Bardzo duże ilości kwasu octowego używane są jako rozpuszczalnik w rafinacji kwasu tereftalowego, używanego do wielkotonażowej produkcji poli(tereftalanu etylenu) (butelki PET). Jest stosowany również jako konserwant. Jego oznaczenie jako dodatku do żywności to E260.

Historia

Kwas octowy znany był ludzkości od zamierzchłych czasów pod postacią octu. Jako pierwszy substancję wyizolował z octu arabski alchemik Dżabir Ibn Hajjan. Produkcję czystego związku rozpoczęto jednak dopiero po roku 1700, kiedy to niemiecki chemik Georg Ernst Stahl dokonał destylacji kwasu octowego z octu[20].

Zobacz też

Przypisy

 1. a b Henri A.H.A. Favre Henri A.H.A., Warren H.W.H. Powell Warren H.W.H., Nomenclature of Organic Chemistry. IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013 (Blue Book), Royal Society of Chemistry, International Union of Pure and Applied Chemistry, 2014, s. 5, DOI: 10.1039/9781849733069, ISBN 978-0-85404-182-4  (ang.).
 2. Farmakopea Polska IX, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2011, s. 4574, ISBN 978-83-88157-77-6 .
 3. Podręczny słownik chemiczny, RomualdR. Hassa (red.), JanuszJ. Mrzigod (red.), JanuszJ. Nowakowski (red.), Katowice: Videograf II, 2004, s. 212–213, ISBN 83-7183-240-0 .
 4. a b c d e f g Haynes 2014 ↓, s. 3-4.
 5. a b Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4 .
 6. Haynes 2014 ↓, s. 5-196.
 7. Haynes 2014 ↓, s. 5-94.
 8. a b Acetic acid, [w:] GESTIS-Stoffdatenbank [online], Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, ZVG: 11400 [dostęp 2011-05-01]  (niem. • ang.).
 9. a b c Haynes 2014 ↓, s. 6-59.
 10. a b c d Haynes 2014 ↓, s. 6-232.
 11. a b c Haynes 2014 ↓, s. 6-182.
 12. a b Haynes 2014 ↓, s. 6-95.
 13. Haynes 2014 ↓, s. 15-13.
 14. a b Kwas octowy (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2016-07-28].
 15. a b c Haynes 2014 ↓, s. 16-19.
 16. Kwas octowy (nr 320099) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2016-07-28]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 17. Kwas octowy (nr 320099) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2016-07-28]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 18. a b c Encyklopedia techniki. Chemia, WładysławW. Gajewski (red.), Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965, OCLC 33835352 .
 19. a b A.E. Cziczibabin: Podstawy chemii organicznej. T. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957, s. 271.
 20. Neil Schlager, Jayne Weisblatt, David E. Newton (red.): Chemical Compounds. Thomson Gale, 2006, s. 23–26. ISBN 978-1-4144-0150-8.

Bibliografia

 • CRC Handbook of Chemistry and Physics, William M.W.M. Haynes (red.), wyd. 95, Boca Raton: CRC Press, 2014, ISBN 978-1-4822-0867-2  (ang.).

Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

 • p
 • d
 • e
G01: Ginekologiczne leki przeciwzakaźne i antyseptyczne
G01A – Leki przeciwzakaźne i antyseptyczne
(bez połączeń z kortykosteroidami)
G01AA – Antybiotyki
G01AB – Związki arsenu
G01AC – Pochodne chinoliny
G01AD – Kwasy organiczne
G01AE – Sulfonamidy
 • sulfatolamid
G01AF – Pochodne imidazolu
G01AG – Pochodne triazolu
 • terkonazol
G01AX – Inne leki przeciwinfekcyjne
i antyseptyczne
 • p
 • d
 • e
S02: Leki otologiczne
S02A – Leki przeciwinfekcyjne
S02AA – Leki przeciwinfekcyjne
S02B – Kortykosteroidy
S02BA – Kortykosteroidy
S02C – Połączenia kortykosteroidów
i leków przeciwinfekcyjnych
S02CA – Połączenia kortykosteroidów
z lekami przeciwinfekcyjnymi
S02D – Inne leki otologiczne
S02DA – Leki przeciwbólowe
i znieczulające
 • p
 • d
 • e
Nasycone n-kwasy karboksylowe
Kontrola autorytatywna (kwas karboksylowy):
 • LCCN: sh85000460
 • GND: 4153052-4
 • NDL: 01169833
 • BnF: 121118170
 • BNCF: 22510
 • J9U: 987007293983305171
Encyklopedia internetowa: