Pallad

Pallad
rod ← pallad → srebro
Ni

Pd

Pt
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Cubic-face-centered.svg
46
Pd
Wygląd
srebrzysty
Pallad
Widmo emisyjne palladu
Widmo emisyjne palladu
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a.

pallad, Pd, 46
(łac. palladium)

Grupa, okres, blok

10 (VIIIB), 5, d

Stopień utlenienia

I, II, IV, VI

Właściwości metaliczne

metal przejściowy

Właściwości tlenków

średnio zasadowe

Masa atomowa

106,42 ± 0,01[a][3]

Stan skupienia

stały

Gęstość

12023 kg/m³

Temperatura topnienia

1554,8 °C[1]

Temperatura wrzenia

2963 °C[1]

Numer CAS

7440-05-3

PubChem

23938

Właściwości atomowe
Promień
atomowy
walencyjny
van der Waalsa


140 (obl. 169) pm
131 pm
163 pm

Konfiguracja elektronowa

[Kr]4d10

Zapełnienie powłok

2, 8, 18, 18
(wizualizacja powłok)

Elektroujemność
• w skali Paulinga
• w skali Allreda


2,20
1,35

Potencjały jonizacyjne

I 804,4 kJ/mol
II 1870 kJ/mol
III 3177 kJ/mol

Właściwości fizyczne
Ciepło parowania

357 kJ/mol

Ciepło topnienia

17,6 kJ/mol

Ciśnienie pary nasyconej

1,33 Pa (1825 K)

Konduktywność

9,5×106 S/m

Ciepło właściwe

244 J/(kg·K)

Przewodność cieplna

71,8 W/(m·K)

Układ krystalograficzny

regularny ściennie centrowany

Twardość
• w skali Mohsa


4,75

Prędkość dźwięku

3070 m/s (293,15 K)

Objętość molowa

8,56×10−6 m³/mol

Najbardziej stabilne izotopy
izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r.
102Pd 1,02% stabilny izotop z 56 neutronami
103Pd {syn.} 16,97 dni w.e. 103Rh
104Pd 11,14% stabilny izotop z 58 neutronami
105Pd 22,33% stabilny izotop z 59 neutronami
106Pd 27,33% stabilny izotop z 60 neutronami
107Pd ślady 6,7×106 lat β 0,033 107Ag
108Pd 26,46% stabilny izotop z 62 neutronami
110Pd 11,72% stabilny izotop z 64 neutronami
Niebezpieczeństwa
Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2011-10-05]
Globalnie zharmonizowany system
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
Na podstawie podanej karty charakterystyki
Płomień Wykrzyknik
Niebezpieczeństwo
Zwroty H

H228, H315, H319, H335

Zwroty P

P210, P261, P305+P351+P338

NFPA 704
Na podstawie
podanego źródła[2]
3
2
3
 
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)
Multimedia w Wikimedia Commons
Hasło w Wikisłowniku

Pallad (Pd, łac. palladium) – pierwiastek chemiczny z grupy niklowców w układzie okresowym, należący do triady platynowców lekkich.

Występowanie

Pallad występuje w skorupie ziemskiej w ilości 150 ppb[4] głównie jako zanieczyszczenie rud miedzi i cynku. Posiada 25 znanych izotopów z przedziału mas 96–116, z czego trwałe są izotopy 102Pd, 104Pd, 105Pd, 106Pd, 108Pd i 110Pd, tworzące naturalny skład izotopowy tego pierwiastka.

Odkrycie i nazwa

Został odkryty w 1803 roku przez Williama Hyde Wollastona w Londynie. Nazwa pochodzi od greckiej bogini Pallas, czyli Ateny, i została nadana w związku z niedawnym (1802) odkryciem planetoidy Pallas[5]. Jako pierwszy polską nazwę pallad zaproponował Filip Walter.

Właściwości

Najbardziej przydatnymi związkami palladu są kwas palladowy i tris(trifenylofosfina)pallad(0) (Pd(PPh3)3) oraz ich pochodne metaloorganiczne, które są stosowane dość powszechnie jako katalizatory wielu reakcji chemicznych.

Pallad nie ma istotnego znaczenia biologicznego.

W stanie podstawowym ma on nietypową konfigurację elektronową – jako jedyny pierwiastek z 5 okresu nie posiada elektronów na 5 powłoce elektronowej, ze względu na podwójną promocję.

W postaci czystej jest to lśniący, srebrzystoszary metal, kowalny i ciągliwy. Swoim wyglądem do złudzenia przypomina platynę[6]. Nie reaguje z wodą i powietrzem. Roztwarza się w silnych kwasach i zasadach. Silnie absorbuje gazowy wodór, w stosunku objętościowym 1:850[7]. Z tego względu jest stosowany jako tzw. gąbka wodorowa. Właściwość ta miała także kluczową rolę w eksperymencie Ponsa–Fleischmanna w roku 1989. Wodór zaabsorbowany w palladzie jest w postaci atomowej, a nie cząsteczkowej[7]. Zjawisko absorpcji gazów znajduje wykorzystanie w katalizatorach spalin pojazdów z silnikami benzynowymi, a także hybrydowymi[6].

W roku 1939 pallad został uznany za metal szlachetny[6].

Uwagi

 1. Znane są próbki geologiczne, w których pierwiastek ten ma skład izotopowy odbiegający od występującego w większości źródeł naturalnych. Masa atomowa pierwiastka w tych próbkach może więc różnić się od podanej w stopniu większym niż wskazana niepewność.

Przypisy

 1. a b David R.D.R. Lide David R.D.R. (red.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-25, ISBN 978-1-4200-9084-0  (ang.).
 2. Palladium (nr 203939) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-10-05]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 3. ThomasT. Prohaska ThomasT. i inni, Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report), „Pure and Applied Chemistry”, 94 (5), 2021, s. 573–600, DOI: 10.1515/pac-2019-0603  (ang.).
 4. palladium, [w:] Encyclopædia Britannica [online] [dostęp 2022-10-03]  (ang.).
 5. Mark Winter: Palladium. WebElements. [dostęp 2013-03-03].
 6. a b c RomanR. Cieciuch RomanR., Czym jest pallad? 
 7. a b Adam Bielański: Podstawy chemii nieorganicznej. Wyd. 5. Warszawa: PWN, 2002, s. 951. ISBN 83-01-13654-5.
p  d  e
Układ okresowy pierwiastków
1 2   3[i] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H   He
2 Li Be   B C N O F Ne
3 Na Mg   Al Si P S Cl Ar
4 K Ca   Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr   Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba   La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra   Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
8 Uue Ubn  
  Ubu Ubb Ubt Ubq Ubp Ubh Ubs ...[ii]  
Metale alkaliczne Metale ziem
alkalicznych
Lantanowce Aktynowce Metale przejściowe Metale Półmetale Niemetale Halogeny Gazy szlachetne Właściwości
nieznane
 1. Alternatywnie do skandowców zalicza się często nie lutet i lorens, lecz lantan, aktyn oraz hipotetyczny unbiun.
 2. Budowa 8. okresu jest przedmiotem badań teoretycznych i dokładne umiejscowienie pierwiastków tego okresu w ramach układu okresowego jest niepewne.
Kontrola autorytatywna (pierwiastek chemiczny):
 • LCCN: sh85097207
 • GND: 4173139-6
 • NDL: 00569049
 • BnF: 12144458t
 • NKC: ph171327
 • BNE: XX534044
 • J9U: 987007560657705171
Encyklopedia internetowa: