Produkty rolne

Produkty rolne

Produkty rolne – płody ziemi, produkty hodowli i rybołówstwa oraz bezpośrednio związane z nimi produkty pierwszego stopnia przetworzenia. Definicja produktów rolnych zawarta jest w art. 32 ust. traktatu rzymskiego.

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wskazał, że przy definiowaniu określenia "produkty rolne pierwszego stopnia przetworzenia" decydujący jest "ekonomiczny związek między produktem podstawowym a produktem przetworzonym, a nie liczba kolejnych etapów przetwórstwa"[1].

Ust. 3 art. 32 Traktatu Rzymskiego zawiera listę produktów rolnych, których dotyczą postanowienia traktatu. Co do zaliczania produktów do tej listy stosuje się taką samą nomenklaturę co przy Wspólnym Systemie Taryf Celnych.

Zobacz też

Bibliografia

  • Prawo rolne pod red. A. Stelmachowskiego, Warszawa 2005, s. 70-71

Przypisy

  1. A. Jurcewicz, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, (w:) A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2005, s. 70.