Siarkowodór

Siarkowodór
Nazewnictwo
Nomenklatura systematyczna (IUPAC)
siarkowodór, siarczek wodoru, sulfan
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

H2S

Masa molowa

34,08 g/mol

Wygląd

Bezbarwny gaz o silnym zapachu zepsutych jaj

Identyfikacja
Numer CAS

7783-06-4

PubChem

402

InChI
InChI=1S/H2S/h1H2
InChIKey
RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N
Właściwości
Gęstość
0,001393 g/cm³[2]; gaz
Rozpuszczalnośćwodzie
3,44 l/l (0 °C)[3]
2,61 l/l (20 °C)[4]
w innych rozpuszczalnikach
słabo rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych
Temperatura topnienia

−85,5 °C[2]

Temperatura wrzenia

−59,55 °C[2]

Punkt krytyczny

100 °C[5]; 9,00 MPa[5]

Kwasowość (pKa)

pKa1 = 7,05; pKa2 = 19[1]

Budowa
Moment dipolowy

0,97833 D[6]

Niebezpieczeństwa
Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2015-03-18]
Globalnie zharmonizowany system
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
Na podstawie Rozporządzenia CLP, zał. VI[7]
Płomień Czaszka i skrzyżowane piszczele Środowisko Butla gazowa
Niebezpieczeństwo
Zwroty H

H220, H330, H400

Zwroty P

P210, P260, P273, P284, P310, P410+P403

Europejskie oznakowanie substancji
oznakowanie ma znaczenie wyłącznie historyczne
Na podstawie Rozporządzenia CLP, zał. VI[7]
Skrajnie łatwopalny Silnie toksyczny Groźny dla środowiska
Skrajnie
łatwopalny
(F+)
Silnie
toksyczny
(T+)
Groźny dla
środowiska
(N)
Zwroty R

R12, R26, R50

Zwroty S

S1/2, S9, S16, S36, S38, S45, S61

NFPA 704
Na podstawie
podanego źródła[9]
4
4
0
 
Numer RTECS

MX1225000

Dawka śmiertelna

LC50 444 ppm (szczur, wdychanie)[8]

Podobne związki
Podobne związki

woda, selenowodór, tellurowodór, wielosiarkowodór

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Multimedia w Wikimedia Commons

Siarkowodór (sulfan), H2Snieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorków kowalencyjnych, połączenie siarki i wodoru. W warunkach normalnych jest bezbarwnym, palnym gazem, którego silny, charakterystyczny zapach zgniłych jaj jest wyczuwalny w bardzo niewielkich stężeniach. Próg wyczuwalności w powietrzu od 0,0007 do 0,2 mg/m³. Powyżej 4 mg/m³ zapach jest odczuwany jako bardzo silny, jednak przy stężeniach przekraczających 300 mg/m³ staje się niewyczuwalny z powodu natychmiastowego porażenia nerwu węchowego. Siarkowodór jest silnie trujący. Jako stężenie niebezpieczne dla zdrowia przyjmuje się 6 mg/m³. Stężenie 100 mg/m³ powoduje uszkodzenie wzroku, natomiast przy stężeniu powyżej 1 g/m³ śmierć może nastąpić już w wyniku zaczerpnięcia jednego oddechu. Niebezpieczeństwo zatrucia siarkowodorem zachodzi m.in. podczas prac związanych z opróżnianiem szamba, wierceniem i kopaniem studni, wchodzeniem do studni, studzienek kanalizacyjnych lub niewentylowanych korytarzy podziemnych[10].

Siarkowodór jest odczynnikiem charakterystycznym dla II grupy kationów w analizie jakościowej związków nieorganicznych[11].

Polską nazwę wprowadził Filip Neriusz Walter.

Właściwości

Dość dobrze rozpuszcza się w wodzie (3,4 obj. H
2
S
na 1 obj. H
2
O
w 0 °C), a jego wodny roztwór zwany jest „wodą siarkowodorową”, która jest bardzo słabym kwasem beztlenowym (kwas siarkowodorowy[4], pKa1 = 7,05[1]). Siarkowodór spala się w powietrzu do dwutlenku siarki (SO
2
) lub wolnej siarki (w niskiej temperaturze i przy niedostatecznym dopływie tlenu).

Osad siarki na skale powstający przy wydobywaniu się siarkowodoru z wnętrza wulkanu

Otrzymywanie i źródła

Metody otrzymywania siarkowodoru[12][13]:

 • syntezę bezpośrednią z wodoru i siarki w stanie gazowym (600 °C);
 • w wyniku ogrzewania parafiny zmieszanej z siarką w stosunku masowym 2:1;
 • działanie na siarczek żelaza(II) rozcieńczonym kwasem solnym, np. z wykorzystaniem aparatu Kippa:
FeS + 2HCl → FeCl
2
+ H
2
S↑
;
Al
2
S
3
+ 6H
2
O → 2Al(OH)
3
+ 3H
2
S↑
.

W naturze występuje w wyniku rozkładu beztlenowego białek, w niektórych wodach mineralnych oraz w gazach wulkanicznych. Towarzyszy także złożom ropy naftowej. Duże stężenie siarkowodoru w głębinach niektórych mórz powoduje zanik życia, choć występują bakterie, których procesy metaboliczne są oparte na wchłanianiu siarkowodoru zamiast tlenu. Siarkowodór zalega także nad powierzchnią szamba, w kanałach zbiornikach odpadowych, co stało się przyczyną śmiertelnych wypadków z udziałem osób nieświadomych jego trujących właściwości[14]. Siarkowodór powstaje w niewielkich ilościach w przewodzie pokarmowym w wyniku rozkładu białek zawierających siarkę i jest jedną z przyczyn nieprzyjemnego zapachu gazów jelitowych.

Wpływ na organizm

Niewielkie ilości siarkowodoru powstają także w żywych komórkach. Spowalnia metabolizm komórkowy, uruchamiając mechanizmy prowadzące do stanów przypominających hibernację.

Ze środowiska zewnętrznego wchłaniany jest głównie przez płuca i nieznacznie przez skórę. Wydalany jest częściowo w stanie niezmienionym tą samą drogą, a częściowo jest przekształcany do tlenków siarki oraz kwasu siarkowego wydalanych w moczu.

Działanie toksyczne polega na porażaniu oddychania komórkowego przez blokowanie oksydazy cytochromowej prowadzące do ciężkiego niedotlenienia. Hamuje też działanie innych enzymów zawierających metale oraz wiąże hemoglobinę, zakłócając transport tlenu[15]. Siarkowodór działa bezpośrednio toksycznie na komórki nerwowe.

Objawy i mechanizm ostrego zatrucia są zbliżone do zatrucia cyjanowodorem. Lżejsze objawiają się drapaniem w gardle, kaszlem, podrażnieniem spojówek, mdłościami i wymiotami. Przy dużych stężeniach przebieg jest gwałtowny – następuje nagłe zatrzymanie oddechu i utrata przytomności. Do śmierci przez uduszenie dochodzi w ciągu kilku minut.

Skutkami długotrwałego narażenia na małe ilości siarkowodoru mogą być bóle i zawroty głowy, łatwe męczenie się, nudności. Często występują zmiany zapalne układu oddechowego.

Przypisy

 1. a b CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R.D.R. Lide (red.), wyd. 88, Boca Raton: CRC Press, 2007, s. 8–40, ISBN 978-0-8493-0488-0  (ang.).
 2. a b c Lide 2009 ↓, s. 4-67.
 3. Hydrogen sulfide, [w:] GESTIS-Stoffdatenbank [online], Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, ZVG: 1130 [dostęp 2015-03-18]  (niem. • ang.).
 4. a b siarkowodór, [w:] Encyklopedia techniki. Chemia, WładysławW. Gajewski (red.), Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965, s. 645, OCLC 33835352 .
 5. a b Lide 2009 ↓, s. 6-52.
 6. Lide 2009 ↓, s. 9-51.
 7. a b Siarkowodór (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-18].
 8. Hydrogen sulfide (nr 295442) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2015-03-18]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 9. Siarkowodór (nr 295442) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2015-03-18]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 10. Baza niebezpiecznych substancji chemicznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy [dostęp 2016-12-29] .
 11. II grupa kationów. Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie. [dostęp 2012-10-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-06-12)].
 12. WłodzimierzW. Trzebiatowski WłodzimierzW., Chemia nieorganiczna, wyd. VIII, Warszawa: PWN, 1978 .
 13. Philip JohnP.J. Durrant Philip JohnP.J., BrylB. Durrant BrylB., Zarys współczesnej chemii nieorganicznej, Warszawa: PWN, 1965 .
 14. Centrum Zarządzania Kryzysowego: Zatrucia drogą oddechową. [dostęp 2009-12-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (31 stycznia 2009)].
 15. Jack D. Thrasher: Toxicology of Hydrogen Sulfide. [dostęp 2009-12-08]. (ang.).

Bibliografia

 • WitoldW. Seńczuk WitoldW. (red.), Toksykologia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów Wydanie IV, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002, ISBN 83-200-2648-2 .
 • David R.D.R. Lide David R.D.R. (red.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, ISBN 978-1-4200-9084-0  (ang.).
 • p
 • d
 • e
Kwasy beztlenowe
i ich analogi
kwasy tlenowcowodorowe
 • H
  2
  S
  aq
 • H
  2
  Se
  aq
 • H
  2
  Te
  aq
 • H
  2
  Po
  aq
kwasy halogenowodorowe
 • HF
  aq
 • HCl
  aq
 • HBr
  aq
 • HI
  aq
 • HAt
  aq
kwasy pseudohalogenowodorowe
Inne
 • HAuCl
  4
 • HAuBr
  4
 • HBF
  4
 • H
  2
  PtCl
  6
 • H
  2
  SiF
  6
 • HPF
  6
 • HSbF
  6
 • HAsF
  6
Kwasy tlenowe
grupa 6
 • H
  2
  CrO
  4
  /H
  2
  Cr
  2
  O
  7
 • H
  2
  MoO
  4
 • H
  2
  WO
  4
grupa 7
 • HMnO
  4
 • HTcO
  4
 • HReO
  4
grupa 13
 • HBO
  2
 • H
  3
  BO
  3
grupa 14
 • H
  2
  CO
  3
 • H
  4
  SiO
  4
  /H
  2
  SiO
  3
grupa 15
 • HNO
  2
 • HNO
  3
 • HNO
  4
 • H
  3
  PO
  2
 • H
  3
  PO
  3
 • H
  3
  PO
  4
 • HPO
  3
 • H
  4
  P
  2
  O
  6
 • H
  4
  P
  2
  O
  7
 • H
  3
  AsO
  3
 • H
  3
  AsO
  4
grupa 16
 • H
  2
  S
  2
  O
  4
 • H
  2
  SO
  2
 • H
  2
  SO
  3
  HSHO3
 • H
  2
  S
  2
  O
  2
 • H
  2
  SO
  4
 • H
  2
  S
  2
  O
  7
 • H
  2
  SO
  5
 • H
  2
  S
  2
  O
  8
 • H
  2
  S
  2
  O
  3
 • H
  2
  S
  2
  O
  6
 • H
  2
  SeO
  3
 • H
  2
  SeO
  4
 • H
  2
  TeO
  3
 • H
  6
  TeO
  6
grupa 17
 • HClO
 • HClO
  2
 • HClO
  3
 • HClO
  4
 • HBrO
 • HBrO
  2
 • HBrO
  3
 • HBrO
  4
 • HIO
 • HIO
  2
 • HIO
  3
 • HIO
  4
pochodne
 • HSO
  3
  F
 • HSO
  3
  Cl
 • H
  2
  NSO
  3
  H
 • HNOSO
  4
 • H
  2
  CS
  3
 • H
  2
  PO
  3
  F
 • HPO
  2
  F
  2
 • Kategoria:Kwasy nieorganiczne
Kontrola autorytatywna (związek chemiczny):
 • LCCN: sh85063433
 • GND: 4180440-5
 • NDL: 00575761
 • BnF: 119674435
 • BNCF: 26979
 • NKC: ph241638
 • J9U: 987007533739305171
 • LNB: 000295561
Encyklopedia internetowa: