Staliwo

Wikipedia:Weryfikowalność
Ten artykuł od 2015-01 wymaga zweryfikowania podanych informacji.
Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych.
Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu.

Staliwo – wieloskładnikowy stop żelaza z węglem, niepoddany obróbce plastycznej.

W odmianach użytkowych zawartość węgla nie przekracza 1,5%, suma typowych domieszek również nie przekracza 1%. Właściwości mechaniczne staliwa są nieco niższe niż własności stali o takim samym składzie po obróbce plastycznej. Wynika to z charakterystycznych dla odlewów: gruboziarnistości i pustek międzykrystalicznych. Staliwo ma natomiast znacznie lepsze właściwości mechaniczne od żeliwa, w szczególności – jest plastycznie obrabialne, a odmiany o zawartości węgla poniżej 0,25% są również dobrze spawalne. Ze względu na skład chemiczny rozróżnia się staliwa:

Ze względu na własności fizyczne i związane z nimi możliwości praktycznego zastosowania wyróżnia się staliwa:

 • węglowe
  • zwykłej jakości
  • wyższej jakości
  • najwyższej jakości

Jakość wyznaczona jest określonymi w normach parametrami.

 • p
 • d
 • e
Składniki strukturalne
Odmiany alotropowe żelaza
 • Feα
 • Feβ
 • Feγ
 • Feδ
 • Feε
Mikrostruktury
Przemiany fazowe
Przemiany przy chłodzeniu z austenitu
Stopy żelazo-węgiel
Inne
Kontrola autorytatywna (gisernia):
 • LCCN: sh85127782
 • GND: 4182834-3
 • NDL: 00573908
 • BnF: 11941284b
 • BNCF: 39129
 • J9U: 987007534038405171