Warunki normalne

Warunki normalne – temperatura i ciśnienie otoczenia, które stanowią rodzaj punktu odniesienia do niektórych obliczeń fizykochemicznych. W przeciwieństwie do warunków standardowych, określenie „warunki normalne” nie jest jednoznaczne i zalecane jest każdorazowe podawanie wartości, dla których to określenie zostało użyte[1].

Wartości określonych warunków normalnych:

Warunki normalne są szczególnie często stosowane do obliczeń przemian zachodzących w fazie gazowej. Np. w obliczeniach tych, przyjęło się odnosić objętość i inne wartości funkcji stanu gazów do tych warunków. Wiele stałych występujących w rozmaitych równaniach termodynamicznych jest wyznaczana w warunkach normalnych i aby je użyć należy najpierw przeliczyć wartości funkcji stanu wyznaczone w warunkach danego eksperymentu do warunków normalnych. Często mówi się przy tego rodzaju obliczeniach, że sprowadza się wartości tych funkcji do warunków normalnych.

Z pojęciem warunków normalnych jest też związana temperatura normalna i ciśnienie normalne.

Zobacz też

Przypisy

  1. a b c publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać J.G. Calvert. Glossary of atmospheric chemistry terms (Recommendations 1990). „Pure Appl. Chem.”. 62 (11), s. 2167–2219, 1990. DOI: 10.1351/pac199062112167. 
  2. a b c d warunki normalne, [w:] Encyklopedia techniki. Chemia, WładysławW. Gajewski (red.), Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965, s. 759, OCLC 33835352 .
  3. normal, [w:] A.D.A.D. McNaught A.D.A.D., A.A. Wilkinson A.A., Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), S.J. Chalk (akt.), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, DOI: 10.1351/goldbook.N04211, ISBN 0-9678550-9-8  (ang.).
  4. a b warunki normalne, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2016-02-13] .
Encyklopedia internetowa:
  • PWN: 3994163